Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Śmigus dyngus
Logo Straży Miejskiej w Gdańsku

Straż Miejska będzie reagować na nadgorliwe świętowanie lanego poniedziałku.

Tradycyjny Śmigus dyngus czasami przeradza się w nieodpowiedzialne zachowania, zwłaszcza młodych ludzi, którzy wyposażeni w wiadra lub butelki polewają wodą przechodniów. Straż Miejska w drugi dzień Świąt będzie w ramach swoich patroli zwracała szczególną uwagę na grupy młodzieży i interweniowała w przypadku tego typu wybryków. Pamiętajmy, że panująca za oknem niska temperatura potęgować będzie skutki polewania wodą. Zgłoszenia takich zachowań przyjmować będziemy na numer alarmowy 986.

Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń: “kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, (…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Oblanie przechodnia wodą można uznać za taki wybryk, zakłócający spokój i porządek publiczny. Grozi za to mandat karny w wysokości do 500 złotych.