Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Skrawki psiego raju w wielkim mieście
Skrawki psiego raju w wielkim mieście

Niełatwe bywa życie psa w dużym mieście: najczęściej trzeba chodzić przy nodze właściciela, obowiązkowo na smyczy i w kagańcu. Rzadko jest okazja by się wyszaleć. A przecież wiadomo, że każdy pies - zwłaszcza duży - potrzebuje przestrzeni, ruchu i swobody.

Idealnym rozwiązaniem dla czworonogów, które żyją na co dzień w mieszkaniach o niewielkim metrażu, są wybiegi dla psów. Na terenie Gdańska jest ich już co najmniej 18. Niewykluczone, że będą kolejne. Tereny rekreacyjne dla czworonogów mogą być organizowane nie tylko z inicjatywy miasta, ale też spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedli oraz zarządców terenów.

O czym należy pamiętać organizując wybieg dla psów?

Kilka wskazówek, jakich udziela Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku zarządcom, spółdzielniom, zainteresowanym organizowaniem takich obiektów:

- jeśli właściciel, posiadacz lub zarządca terenu (np. spółdzielnia mieszkaniowa) na prośbę mieszkańców stworzy wybieg dla psów, powinien we własnym zakresie ustalić regulamin korzystania z obiektu; - szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię usuwania odchodów zwierząt, ustawienia oznakowanych pojemników na odpady oraz zapewnienia dostępu do torebek; - wskazane jest przeprowadzanie przez zarządcę regularnych kontroli terenu i wykonywanie zabiegów jego dezynfekcji - według wskazań i pod nadzorem lekarza weterynarii, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, - kwestia wielkości i formy wybiegów powinna zostać skonsultowana z kynologami i lekarzami weterynarii.

Czystość i higiena na terenie psich wybiegów

W tej chwili funkcjonowanie takich obiektów nie podlega bieżącemu nadzorowi sanitarnemu w trybie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prawo nie określa szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny, jakie powinny spełniać takie wybiegi, zlokalizowane w sąsiedztwie terenów zamieszkałych. W razie potrzeby sięga się po przepisy, które określają podstawowe wymagania w zakresie utrzymania higieny, by zapobiegać zakażeniom i chorobom zakaźnym. Zastosowanie ma też prawo, które określa zasady utrzymania czystości na terenach publicznych.

Kto usuwa nieczystości z terenu wybiegów dla psów?

Za sprzątanie psich odchodów zawsze odpowiedzialny jest właściciel zwierzęcia. Reguluje to Uchwała nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 (z późn. zm.). Egzekwowanie tego obowiązku jest zadaniem Straży Miejskiej w Gdańsku. Trzeba jednak podkreślić, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o Zapobieganiu i Zwalczaniu Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, za utrzymanie nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym odpowiada: właściciel posesji lub jej zarządca. Obowiązek ten dotyczy także sprzątania zwierzęcych odchodów, pozostawionych na terenach wybiegów.

Straż Miejska w Gdańsku prowadziła przez cały kwiecień akcję "Nie umiem spuszczać wody, sprzątnij po mnie!". Funkcjonariusze przypominali właścicielom psów, że spacer z czworonogiem to nie tylko przyjemność, ale też konkretne obowiązki.

O czym powinny pamiętać osoby, które mają zwierzęta domowe? Lista wybiegów dla psów w Gdańsku.