Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Skargi przez ePUAP

ePUAP

Straż Miejska w Gdańsku umożliwia składanie skarg za pomocą systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Skargi będą docierać do Straży Miejskiej tylko w przypadku wykorzystania profilu zaufanego, czyli metody potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji lub przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym). W przeciwnym razie będzie pojawiał się komunikat: „Brak prawidłowego podpisu na dokumencie”.

Jak uzyskać profil zaufany?

ePuap - Elektroniczna Skrzynka Podawcza