Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Skargi i wnioski tylko pisemnie
Autor: Andrzej Hinz
W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, do odwołania wstrzymujemy możliwość składania ustnych skarg do protokołu i osobistego kontaktu z Komendantem Straży Miejskiej w Gdańsku.
IMG_9300SM.JPG

Skargi i wnioski prosimy przesyłać:

  • listownie na adres: Straż Miejska w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60, 80 – 724 Gdańsk;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sm@gdansk.gda.pl;
  • za pomocą systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /SMGDANSK/SkrytkaESP

Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawi się bez rozpoznania. 

 

***