Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Seniorze, nie daj się oszukać!

Strażnicy miejscy wspierają policję w działaniach na rzecz ochrony osób starszych. Cykl spotkań pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać” organizuje Komisariat Policji IV w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Polanki. Pierwsze zajęcia odbyły się w środę, 3 października. Kolejne za dwa tygodnie.
grupa seniorów, część siedzi na wózkach inwalidzkich krzesła sala strażnik policjantka baner Policja telewizor obraz firnaki w oknach szafka

Podczas spotkania funkcjonariuszka policji ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii aspirant Ewelina Stankiewicz omówiła aktualne zagrożenia, wynikające z działalności oszustów – między innymi fałszywych wnuczków i policjantów oraz nieuczciwych usługodawców i przedsiębiorców.

Seniorzy poznali zasady postępowania w przypadku wizyty nieproszonych gości w mieszkaniu, jak również metody stosowane przez przestępców podszywających się pod członków rodziny lub funkcjonariuszy policji. Dowiedzieli się też jak bezpiecznie podpisywać umowy na usługi i towary oraz co robić, gdy podpisze się umowę niekorzystną dla konsumenta – mówi inspektor Wojciech Dębski z Referatu I.

Na pytania uczestników spotkania odpowiadali policjanci oraz strażnicy miejscy.

Kolejne spotkanie edukacyjne dla seniorów odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w środę 24 października.