Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Segregujemy śmieci – czyli „Razem dbamy o Nasze Miasto”

Segregujemy śmieci – czyli „Razem dbamy o nasze miasto”Kolejna odsłona kampanii edukacyjnej „Razem dbamy o Nasze Miasto”, realizowanej przez: Miasto Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejską. Drugi z prezentowanych spotów zachęca mieszkańców do segregowania odpadów. To przecież nie takie trudne!

Celem kampanii jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz utrwalanie świadomości, że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”. Powstało pięć animowanych spotów filmowych, wydrukowano plakaty. Zaplanowano też spotkania z mieszkańcami. A wszystko po to, być przypomnieć niektórym gdańszczanom o ich obowiązkach i przekonać, że warto: - dbać o porządek wokół posesji zimą, - segregować śmieci, - sprzątać po swoim psie, - zwracać uwagę, by odpady niebezpieczne trafiały tylko do miejsc wyznaczonych, - odwozić odpady po remontach do zakładu utylizacyjnego.

Część spotów była pokazywana w kinie Helios w Gdańsku. Produkcje są publikowane na kanale YouTube Straży Miejskiej w Gdańsku, jak również na stronach: Miasta Gdańska, Zarządu Dróg i Zieleni, Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz czystemiasto.gdansk.pl. Natomiast na gdańskich przystankach autobusowych i tramwajowych zawisło 40 plakatów typu citylight.

Posegreguj swoje śmieci. Dasz radę!
[video youtube="BZonU3wMnE8"]

Podział odpadów komunalnych na mokre i suche został wprowadzony Uchwałą Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska.

Jak segregujemy?

Odpady mokre - jest to wszystko, co nadaje się do kompostowania. Wrzucamy je do brązowych kontenerów. Jeśli mamy większą ilość liści, ściętej trawy, kwiatów, drobnych gałęzi lub innych pozostałości roślinnych, możemy je spakować w worki i zostawić obok pojemników na odpady mokre.

Odpady suche – pozostają o wyselekcjonowaniu odpadów mokrych.

Gdy nie wiadomo, co zrobić ze śmieciami – należy wrzucić je do odpadów suchych!

Osoby, które segregują śmieci, płacą za ich wywóz mniej niż ci, którzy tego nie robią! Bardzo ważne są też korzyści dla środowiska naturalnego, które wynikają z sortowania odpadów.

Co z innymi odpadami?

Surowce wtórne posegregowane – czyli: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne wrzucamy do osobnych, odpowiednio oznakowanych kontenerów, które ustawione są w wielu miejscach na terenie Gdańska: - papier: pojemniki niebieskie, - szkło: pojemniki zielone (szkło kolorowe) i białe (szkło białe), - tworzywa sztuczne: pojemniki żółte.

Choinki - należy zostawiać (od 2 stycznia do 15 lutego) obok altan śmietnikowych lub punktów gromadzenia odpadów w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych.

Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - odbierane są w ramach tak zwanych wystawek (zgodnie z harmonogramem) lub można dostarczyć je własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55.

Odpady budowlane i rozbiórkowe - należy przekazać firmie, która wywozi takie nieczystości lub dostarczyć własnym transportem do PSZOK.

Odzież i tekstylia - można wrzucać do specjalnie oznaczonych kontenerów lub do pojemnika na odpady suche.

Odpady niebezpieczne – (między innymi: baterie, akumulatory, leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami) trzeba oddzielić od innych śmieci i bezwzględnie przekazać do unieszkodliwienia. Jest taka możliwość przy okazji każdej objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, ale można też samemu dostarczyć kłopotliwe śmieci do PSZOK.

Przeterminowane lekarstwa są przyjmowane także przez apteki. Niepotrzebny już sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przy zakupie nowego. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku większych akumulatorów. Zużyte baterie można wrzucać do specjalnych kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawiać w sklepach AGD.

Pobierz informator "Jak segregować odpady?"

Dbanie o czystość i nienaganny stan sanitarny punktów gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe, kontenery, pojemniki) jest obowiązkiem właścicieli tych punktów!

Podrzucanie śmieci

Do straży miejskiej trafiają zgłoszenia dotyczące podrzucania śmieci do pojemników na odpady lub altan śmietnikowych. Niestety, funkcjonariusze nie mają podstaw, by podejmować interwencje w takich przypadkach. Wyrzucanie śmieci do kontenerów na przykład wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni nie jest wykroczeniem. Zdjęcia osób podrzucających śmieci mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Nieco inna jest sytuacja, gdy ktoś informuje o pozostawianiu odpadów obok pojemnika lub altany śmietnikowej. Ponieważ chodzi o zdarzenie, którego strażnicy miejscy osobiście nie widzieli, osoba zgłaszająca musi wskazać kogoś (choćby siebie), kto zgodzi się występować przed sądem w charakterze świadka. Mając takie informacje, funkcjonariusze mogą wszcząć postępowanie. Potem w ramach czynności wyjaśniających świadek zostanie wezwany przez straż do złożenia zeznań, co może skutkować koniecznością uczestniczenia w sprawie.

[gallery link="file" columns="1" ids="12002"]

Czytaj także: Zimą odśnieżamy – czyli „Razem dbamy o Nasze Miasto”