Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Samowola drogowa zakończyła się mandatem

Autor: Andrzej Hinz
Przy jednym z marketów na Oruni pojawiły się nowe znaki drogowe. Ich ustawienie spowodowało problemy z parkowaniem dla mieszkańców okolicznych bloków. Sprawą zajął się zarządca terenu. Poprosił też o interwencję strażników miejskich.
znak b-36 z tabliczką t-25 zamontowany na ścianie bloku

W połowie lutego tego roku do gdańskich strażników miejskich wpłynęło zgłoszenie dotyczące nielegalnego ustawienia znaków drogowych w obrębie marketu przy ulicy Żuławskiej. Z informacji zawartych w piśmie wynikało, że oznakowanie zostało zamontowane bez zgody zarządcy terenu.

Sprawa do realizacji została przekazana funkcjonariuszom z Referatu VI. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi potwierdzili otrzymane informacje. Na drodze dojazdowej i na placu przy sklepie stały trzy znaki drogowe B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-25 (tabliczka wskazująca początek zakazu zatrzymywania) oraz znaki D-52 i D-53 „strefa ruchu” i „koniec strefy ruchu”. Mundurowi przeanalizowali aktualne mapy geodezyjne w celu zweryfikowania przebiegu granic działek. Ponadto ustalili, że osoba która wydała decyzję o zamontowaniu powyższych znaków nie miała do tego upoważnienia oraz nie dopełniła wszystkich niezbędnych formalności. Brakowało między innymi planu organizacji ruchu, który powinien być zatwierdzony przez właściwy organ urzędu miejskiego.

znak b-36 z tabliczką t-25

W związku z powyższym strażnicy nałożyli na sprawcę wykroczenia mandat z art. 85 § 1. Kodeksu Wykroczeń „Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny."

znaki drogowe

Nakazali także usunięcie znaków do czasu wypełnienia wszystkich wymaganych w takich sprawach formalności. Oznakowanie zostało zdjęte, co potwierdzili strażnicy po ponownej kontroli, która odbyła się 24 lutego.