Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Samorządowcy i eksperci z Europy w Gdańsku o bezpieczeństwie
Autor: Wojciech Siółkowski
Jak dbać o bezpieczeństwo w miastach? Które rozwiązania są najskuteczniejsze w przypadku zagrożeń terrorystycznych? Jakie kanały komunikacji z mieszkańcami sprawdzają się w takich sytuacjach najlepiej? O tym dyskutowali w Gdańsku reprezentanci ponad 30 samorządów z dziewięciu krajów Europy, eksperci oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Pactesur1

Spotkanie Ekspertów Komitetu Doradczego oraz Miast Stowarzyszonych w ramach europejskiego Projektu PACTESUR (Protecting Allied Cities against TErrorism by Securing Urban aReas - Ochrona miast stowarzyszonych przed terroryzmem poprzez zapewnienie bezpieczeństwa obszarów miejskich) odbyło się w dn. 4-5 lipca 2019 r. Głównymi tematami rozmów były zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa obszarom miejskim oraz komunikacji na szczeblu lokalnym w przypadku zagrożeń terrorystycznych.

To spotkanie i cały program służyć ma przede wszystkim wymianie doświadczeń z poszczególnych miast i państw, wypracowaniu wspólnych rekomendacji, które pozwolą podnieść efektywność systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Dotyczy to także wypracowania nowych mechanizmów w zakresie komunikacji. Dla Gdańska, ale i dla polskiej administracji, bardzo cenny jest udział w projekcie przedstawicieli państw i miast, które zostały tragicznie doświadczone przez zamachy terrorystyczne. Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia czy Niemcy mają dużo więcej doświadczenia w tym zakresie. Warto ich słuchać i korzystać z ich doświadczeń, implementować określone rozwiązania do naszych warunków – podkreślał podczas spotkania dr Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie

Rozmowa z dr. Krzysztofem Liedelem w portalu gdansk.pl

dr Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie
dr Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie

Musimy mieć świadomość, że bezpieczeństwo nie jest stanem danym raz na zawsze. Zmiany społeczne, rozwój technologiczny oraz zmiany klimatyczne sprawiają, że nieustannie pojawiają się nowe zagrożenia i nowe rodzaje przestępstw. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń i nowe inspiracje w tym obszarze. Bardzo się cieszę, że możemy gościć w Gdańsku międzynarodowe grono ekspertów i przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Dążąc do zagwarantowania bezpieczeństwa, stoimy przed wyzwaniem znalezienia nowych sposobów reagowania na współcześnie występujące zagrożenia. Takie spotkania służą wspólnemu wypracowywaniu skutecznych metod działania w sytuacjach kryzysowych - mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Do Gdańska przyjechało ponad 30 reprezentantów europejskich samorządów (m.in. z Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Belgii, Portugalii, Danii, Wielkiej Brytanii, Łotwy), jak również kilkunastu ekspertów oraz przedstawicieli służb, odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo. W czwartek 4 lipca w Nowym Ratuszu wzięli oni udział w debacie. Tego samego dnia odbyły się także spotkania grup roboczych. Natomiast w piątek 5 lipca uczestnicy konferencji odwiedzili Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku i Stadion Energa.

Pactesur4

Spotkanie sfinansowano z funduszy Unii Europejskiej. Zorganizowała je Straż Miejska w Gdańsku, która reprezentuje Miasto Gdańsk w EFUS (Europejskim Forum Bezpieczeństwa w Miastach).

Projekt PACTESUR jest koordynowany przez Europejskie Forum Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security - EFUS), założone w 1987 r. pod auspicjami Rady Europy. Jest to jedyna europejska sieć instytucji samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W działania EFUS angażują się przedstawiciele prawie 250 władz lokalnych i regionalnych z 16 krajów Europy. Gdańsk jest członkiem EFUS od 2014 r.

Forum nie zajmuje się tylko kwestiami związanymi z terroryzmem. Pracujemy nad tematami związanymi z ogólnie pojętą prewencją przestępczości w miastach i właśnie z potrzeby tworzenia strategii w tym zakresie narodziło się EFUS. Oczywiście problem zagrożenia terroryzmem jest dziś bardzo ważny, a ponieważ naszymi członkami są przedstawiciele 250 miast, a dla nich to priorytet, więc i dla nas także - mówi Martí Navarro Regàs, menedżer programów w Europejskim Forum Bezpieczeństwa w Miastach. Pozostałe tematy, którymi się zajmujemy to między innymi: życie nocne, bezpieczeństwo przestrzeni publicznej w mieście, zapobieganie przestępczości o podłożu dyskryminacyjnym. Prowadzimy również różnorodne programy szkoleniowe i pracujemy nad propozycjami rozwiązań legislacyjnych - dodaje.

Przeczytaj wywiad, którego Martí Navarro Regàs udzielił portalowi gdansk.pl

Martí Navarro Regàs, menedżer programów w Europejskim Forum Bezpieczeństwa w Miastach
Martí Navarro Regàs, menedżer programów w Europejskim Forum Bezpieczeństwa w Miastach

W projekcie PACTESUR uczestniczą miasta: Liege, Nicea i Turyn oraz włoska federacja miast ANCI-Piemonte. Projekt obejmuje również dwie grupy partnerów stowarzyszonych: 11 miast i 15 ekspertów. Miasta stowarzyszone to: Ateny (Grecja), Madryt i Xàbia (Hiszpania), Lizbona (Portugalia), Londyn, Leeds i Edynburg (Wielka Brytania), Essen i Monachium (Niemcy), Ryga (Łotwa) oraz Gdańsk. Inauguracyjne spotkanie przedstawicieli miast uczestniczących odbyło się w marcu tego roku w Nicei. Gdańsk został wtedy wybrany jako miejsce pierwszego spotkania komitetu doradczego ekspertów i miast stowarzyszonych w projekcie.