Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Rynek na ul. Zawodników
Rynek na ul. Zawodników

Strażnicy z Referatu Dzielnicowego I prowadzą wzmożone działania w rejonie targowiska miejskiego.

Działania strażników w rejonie targowiska polegają głównie na usuwaniu zagrożeń, powstałych w wyniku popełnianych przez kierowców wykroczeń drogowych. Najbardziej uciążliwe dla pieszych jest parkowanie pojazdów na chodniku w taki sposób, że uniemożliwia to swobodne poruszanie się osobom zmierzającym na rynek i zagraża ich bezpieczeństwu. Cykliczne działania strażników realizowane są w dni targowe (poniedziałki i czwartki), które dodatkowo obfitują w wiele zgłoszeń dotyczących prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Straż Miejska w Gdańsku apeluje do kierowców o respektowanie praw pieszych, którzy w sytuacji zablokowania chodnika są zmuszeni do obchodzenia samochodów ulicą. Zwracamy także uwagę, że nielegalna działalność handlowa prowadzona w miejscach, które nie są do tego wyznaczone nie jest tylko wykroczeniem, ale także podważa zasady konkurencyjności i równości podmiotów gospodarczych.

Za naruszenie dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku z art. 90 lub 97 Kodeksu Wykroczeń grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Natomiast za prowadzenie działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych przewiduje się grzywnę do 500 zł, a Sąd dodatkowo orzec może przepadek towaru, choćby nie stanowił własności sprawcy.