Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ryby mają głos!

Ryby mają głos!

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości przy sprzedaży karpi zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, które szczegółowo określają sposób postępowania z żywymi rybami na stoiskach handlowych.

Warto pamiętać kto w Gdańsku może zareagować, jeśli zauważymy, że sprzedawane ryby są traktowane w sposób nieodpowiedni. Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Nieżywnościowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku zajmuje się przeprowadzaniem kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych (ul. Konopnickiej 4, tel. 58 3410924). Swoje zastrzeżenia można składać również kontaktując się z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdańsku (ul. Na Stoku 50, tel. 58 3023252).

W przypadku zaobserwowania procederu znęcania się nad zwierzętami należy zawiadomić Policję.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.