Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ruszyła akcja usuwania reklam mobilnych

Usuwanie reklam mobilnychStraż Miejska wzięła udział w akcji porządkowania przestrzeni miejskiej z mobilnych przyczep reklamowych.

W dniu 12 kwietnia 2012 r. strażnicy z Referatu III wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta podjęli działania w celu usunięcia przyczep, które znajdowały się przy skrzyżowaniach ulic Łostowickiej i Kartuskiej, Armii Krajowej i Łostowickiej oraz przy ul. Warszawskiej. W trakcie działań odholowano 5 przyczep (3 z tablicami rejestracyjnymi, 2 bez tablic). 3 przyczepy zostały usunięte przez ich właścicieli, którzy zostali ukarani na miejscu mandatami.

Jak podaje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego "w związku z narastającym problemem samowolnego naruszania posiadania nieruchomości stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasta Gdańska poprzez umieszczanie na nich nośników reklamowych, w szczególności zlokalizowanych na pojazdach bezsilnikowych, niezbędne okazało się ustanowienie procedury skutecznego egzekwowania oraz przeciwdziałania tego typu przypadkom.

W przypadku stwierdzenia samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości, niezwłocznie wzywany jest specjalistyczny samochód, który obiekty usuwa i transportuje na dozorowany parking. Odbiór obiektów odbywa się raz w tygodniu, w piątek w godzinach 11:00-14:00 po złożeniu wniosku o ich wydanie w Urzędzie Miejskim, udowodnieniu, że jest się właścicielem obiektu oraz pokryciu kosztów, które miasto poniosło przywracając swój stan posiadania."

Straż Miejska asystuje przy egzekwowaniu Zarządzenia Nr 459/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2012 r., które upoważnia wskazane osoby do usuwania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, w trybie art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego, obiektów umieszczonych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w graniach administracyjnych Miasta Gdańska.