Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ruszyła Akcja Oznakowanie

Strażnicy Referatu Dzielnicowego III od rana sprawdzają, na ile czytelne są znaki umieszczone na nawierzchni drogi.

Czynniki atmosferyczne oraz techniczne sposoby zwalczania skutków zimy spowodowały, że zostały wytarte wyznaczone koperty, przejścia dla pieszych oraz piktogramy dróg rowerowych. Głównym zadaniem strażników podczas akcji będzie stworzenie listy zniszczonych lub nieczytelnych dla mieszkańców oznaczeń drogowych. Kolejnym krokiem będzie przekazanie uwag i sugestii do Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Oprócz rejestracji uszkodzeń drogowych strażnicy dopilnują, aby na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych zatrzymywały się wyłącznie osoby legitymujące się stosownym ku temu upoważnieniem.

Przegląd stanu dróg jest kontynuacją akcji Bezpieczna Droga i ma na celu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście. Działania pod kryptonimem „Oznakowanie” prowadzone są w rejonie dzielnic Wrzeszcz, Brzeźno, Zaspa i trwać będą do końca marca.