Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ruina ponownie zamurowana

Ruina ponownie zamurowanaNiezabezpieczony pustostan na Oruni. Nikogo w nim nie było, jednak ślady wskazywały na to, że zdewastowany budynek jest odwiedzany przez postronne osoby. Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu, przebywanie w nim mogło skończyć się tragicznie. Po interwencji mundurowych, pustostan przestał być ogólnodostępny.

W poniedziałek 7 grudnia funkcjonariusze z Referatu VI podczas rutynowego patrolu postanowili skontrolować opuszczony budynek przy ul. Przy Torze. Stwierdzili, że do obiektu mają dostęp osoby postronne. Z piwnicznego otworu okiennego zniknęły bowiem pustaki, które wcześniej uniemożliwiały wejście do budynku. Z kolei ślady wskazywały na to, że w budynku ktoś regularnie bywa. Strażnicy zgłosili problem administratorowi terenu i poprosili o pilną interwencję.

Reakcja zarządcy była natychmiastowa. Kolejna kontrola przeprowadzona przez mundurowych następnego dnia wykazała, że piwniczne okno zostało znów zamurowane, dzięki czemu do wnętrza pustostanu dostać się już nie można.