Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Rozmawialiśmy o dzielnicy Chełm

Autor: Robert Kacprzak
Duże zainteresowanie spotkaniem z prezydent Gdańska sprawiło, że sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Dragana szybko zapełniła się mieszkańcami dzielnicy. W czwartek, 14 marca odbyło się tam drugie w tym roku spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy przy stole”.
Prezydent stoi przed uczestnikami i omawia wyświetloną prezentację

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz rozpoczęła spotkanie od przedstawienia informacji o dzielnicy, ich mocnych i słabych stronach wskazanych przez mieszkańców, którzy wypełnili ankietę. Opowiedziała też o inwestycjach zrealizowanych, tych które są w trakcie oraz w fazie projektów. W spotkaniu wzięli między innymi udział zastępcy prezydent Gdańska, dyrektorzy oraz prezesi miejskich jednostek i spółek, a także miejscy rajcy.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz na Chełmie z mieszkańcami na gdansk.pl

kobieta stoi tyłem do aparatu i rozmawia z dwiema strażniczkami

W trakcie spotkania działało kilka punktów informacyjnych jednostek miejskich. Swoje stanowisko mieli również nasi funkcjonariusze z Referatu Dzielnicowego V. Strażnikom miejskim można było zgłosić problemy porządkowe lub potrzebę interwencji. Odwiedzający mogli znaleźć na naszym stoisku ulotki tematyczne, materiały edukacyjne oraz plakaty.

ulotki straży miejskiej rozłożone na stole

Dzielnicę Chełm obejmuje swoim zasięgiem Referat V Straży Miejskiej w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 2, tel. 58 322 52 04. W sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, np. parkowanie samochodu w sposób, który zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, blokowanie wjazdu, spalanie odpadów, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem można zgłaszać strażnikom miejskim dzwoniąc pod bezpłatny numer 986.