Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Rocznica śmierci Marszałka

Strażnicy miejscy brali udział w zabezpieczeniu uroczystości związanej z 73 rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego.

Wczorajsze uroczystości przy pomniku Marszałka zabezpieczali funkcjonariusze Referatu III Interwencyjnego przy wsparciu strażników z Referatów: I Interwencyjnego i Dzielnicowego Wrzeszcz. Poza czuwaniem nad ładem i porządkiem wokół miejsca, gdzie odbywały się uroczystości, wystawiono wartę honorową. Ponadto funkcjonariusze asystowali prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi przy składaniu wieńców pod pomnikiem. W zabezpieczeniu uroczystości brało udział 10 strażników.

[gallery link="file" include="3387, 3386, 3385"]