Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Rekrutacja do klasy straży miejskiej

Trwa rekrutacja do klasy straży miejskiej!Jeśli interesujesz się zagadnieniami związanymi z samorządnością oraz działaniem na rzecz swego najbliższego otoczenia – ta klasa jest dla Ciebie! Do 22 czerwca będą trwać zapisy do pierwszej w kraju klasy humanistyczno-samorządowej o profilu straży miejskiej, która zostanie utworzona w IV LO w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 31 a.

Oprócz wiedzy ogólnej, którą można zdobyć w każdym liceum oraz przygotowania do matury, uczniowie nowej klasy będą poznawać zagadnienia, które powinny zachęcić ich w przyszłości do pracy na rzecz samorządu.

Straż miejska jako formacja najbardziej osadzona w samorządowych realiach przedstawi między innymi problemy miasta oraz jego dzielnic przez pryzmat swoich codziennych doświadczeń. Funkcjonariusze poprowadzą tygodniowo co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych i praktycznych. Będą też zapraszać uczniów do udziału w różnych imprezach i uroczystościach, organizowanych przez formację. Straż dołoży wszelkich starań, by lekcje były realizowane w sposób profesjonalny i atrakcyjny.

W programie zajęć m.in.:

- Bezpieczeństwo Publiczne,

- Kodeks Wykroczeń,

- lokalne prawo porządkowe,

- kształcenie obywatelskie,

- trening społeczny (praca w trudnych warunkach, w stresie, pod presją),

- nauka udzielania pierwszej pomocy,

- spotkania z samorządowcami, radami dzielnic,

- samoobrona, musztra.

Składanie podań o przyjęcie do IV LO: od 14 maja do 22 czerwca 2015 r.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, historia, WOS, język obcy nowożytny.

Rozpoczęcie nauki w nowej klasie: 1 września 2015 r.

Więcej informacji:

IV LO im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza

ul. Na Zaspę 31a,

80 - 546 Gdańsk

tel. 58 739 51 61 wew. 33;

e - mail: sekretariat@zso5.gda.pl / www.4lo.gda.pl

Będzie klasa o profilu straży miejskiej – porozumienie podpisane

Szczegóły dotyczące rekrutacji

Ulotka

[video youtube="lSvMvVMaWUc"]