Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Razem z policją, w trosce o bezpieczeństwo

Razem z policją, w trosce o bezpieczeństwoWspólna akcja straży miejskiej i policji na ulicy Siennej, w rejonie estakady Trasy Sucharskiego. Jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Strażnicy skupili się na niewłaściwym parkowaniu. Działania podjęto w związku z licznymi wnioskami mieszkańców oraz dzielnicowych radnych.

Środa, 23 marca. Wcześnie rano (w godz. 5:00-7:30) na ulicy Siennej przy zjeździe z estakady Trasy Sucharskiego pojawiły się zmotoryzowane patrole straży miejskiej i policji (z Komisariatu Policji VII oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji). W ramach wspólnej akcji mundurowi zwracali uwagę na wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Strażnicy miejscy z Referatu VI reagowali głównie wtedy, gdy kierowca parkował swoje auto w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub wjeżdżał na trawnik i niszczył zieleń. Akcja trwała dwie i pół godziny. W tym czasie strażnicy wręczyli sprawcom wykroczeń trzy mandaty: dwa za parkowanie zbyt blisko skrzyżowania i jeden z przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

W podobnych wspólnych akcjach z policją, które odbywają się w różnych częściach miasta, strażnicy uczestniczą kilkadziesiąt razy w roku.