Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Raport roczny 2019

Autor: Marta Drzewiecka
Czas na podsumowanie pracy Straży Miejskiej w Gdańsku w ubiegłym roku. Znajdziecie je Państwo w „Raporcie rocznym 2019”. Można się z niego dowiedzieć, z jakimi wyzwaniami mierzyli się strażnicy miejscy w ostatnim czasie oraz jak wyglądają rezultaty naszych działań.
raport_1200px.JPG

Raport jest publikowany na początku każdego roku. Pozwala nie tylko zapoznać się z wynikami naszej pracy, ale przede wszystkim pokazuje specyfikę działań mundurowych i różne oblicza pełnionej przez strażników służby.

W minionym roku funkcjonariusze koncentrowali się przede wszystkim na egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz pracy na rzecz ochrony środowiska i utrzymania czystości w mieście. Ważną część pracy stanowiły też działania profilaktyczne dążące do zmiany postaw i zapobiegania popełnianiu wykroczeń.

Życzymy miłej lektury!

Raport roczny Straży Miejskiej w Gdańsku za 2019 rok (2.85 MB)