Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Raport roczny 2014

Raport roczny

Poprawa czystości i porządku w mieście, działalności profilaktyczna, współpraca z radnymi i radami dzielnic oraz poprawa jakości i profesjonalizmu były głównymi zadaniami Straży Miejskiej w Gdańsku w 2014 roku.

Główne tematy, poruszane w raporcie rocznym skupiają się wokół działań priorytetowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście. Istotne tematy to także działalność profilaktyczna, współpraca z radnymi i radami dzielnic, a także przedstawienie sposobów załatwiania problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Innym ważnym działaniem podjętym przez Straż Miejską w Gdańsku w 2014 roku było uzyskanie certyfikatu w programie standaryzacji straży miejskich i gminnych, który przyznawany jest przez Wojewodę Pomorskiego. Raport pełni również funkcję informacyjną, zawiera bezpośrednie kontakty telefoniczne i e-mailowe do odpowiednich referatów dzielnicowych, które zajmują się problemami porządkowymi poszczególnych dzielnic i osiedli.

Odprawa rozliczeniowo-planistyczna Straży Miejskiej w Gdańsku, 14.01.2015 r. Raport roczny Straży Miejskiej 2014