Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Raport roczny 2013

Czystość i porządek były głównymi zadaniami Straży Miejskiej w Gdańsku w minionym roku. Municypalni opublikowali raport z działalności za rok 2013.

Zagadnienia poruszone w raporcie rocznym koncentrują się wokół wyznaczonych zadań priorytetowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Egzekwowanie uporządkowania miejsc zaśmieconych, dyscyplinowanie właścicieli psów oraz osób spożywających alkohol w miejscu publicznym stanowiły główne kategorie podejmowanych przez strażników interwencji w minionym roku. Ważną część pracy stanowiły działania profilaktyczne dążące do zmiany postaw i zapobiegania popełnianiu wykroczeń. Pozytywne rezultaty przyniosła konsekwentna współpraca z radami osiedli. Każda dzielnica ma nieco inne potrzeby – mówi Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Regularne spotkania strażników rejonowych z mieszkańcami pozwalają lepiej dostosować naszą służbę do potrzeb mieszkańców – dodaje.

Raport jest nie tylko sprawozdaniem z działalności, pełni również funkcję informacyjną w zakresie przepisów porządkowych, których egzekwowaniem straż miejska zajmuje się na co dzień.

Raport roczny Straży Miejskiej w Gdańsku 2013