Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Punkt informacyjny straży na Jarmarku św. Dominika

Punkt informacyjny straży na Jarmarku św. DominikaSpecjalny punkt informacyjny straży miejskiej uruchomiony został na czas trwania 755. Jarmarku św. Dominika. Impreza rozpoczęła się w sobotę 23 lipca. Dyżurujący funkcjonariusz służy pomocą organizatorowi Jarmarku, kupcom, turystom i mieszkańcom.

Punkt informacyjny straży na Jarmarku św. DominikaPunkt mieści się przy ulicy Szerokiej 50/51, w biurze organizatora Jarmarku (Międzynarodowych Targów Gdańskich). Jest czynny codziennie w godzinach 11:00-17:00. Zainteresowani mogą tam znaleźć ulotki z informacjami o parkingach i toaletach w Śródmieściu, jak również o zmianach w organizacji ruchu w centrum Gdańska.

Punkt informacyjny straży miejskiej czynny będzie do niedzieli 16 sierpnia, czyli dnia zakończenia jarmarku.