Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Prezydent Gdańska w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Gdańsku gościła Prezydenta Miasta Gdańska na corocznej odprawie sprawozdawczo-planistycznej.

W siedzibie Straży Miejskiej w czwartek 10 stycznia miała miejsce coroczna odprawa Komendanta Straży Miejskiej z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem. Uczestniczyli w niej także wiceprezydenci, sekretarz miasta, komendanci miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Na początku spotkania Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak przedstawił sprawozdanie z założonych na rok 2012 celów i zadań. Należały do nich: 1. czystość i porządek, 2. działania profilaktyczne, 3. współpraca oraz 4. zabezpieczenie Euro 2012. Działania strażników przyniosły wymierne efekty w postaci podniesienia poziomu odpowiedzialności właścicieli i zarządców nieruchomości, zmniejszenia liczby dzikich wysypisk, liczby właścicieli psów nieprzestrzegających regulacji miejscowych w tym zakresie, liczby osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych, zmniejszenia obecności osób mocno nietrzeźwych na ulicach, liczby osób palących wyroby tytoniowe w miejscach zabronionych (przystanki) i ograniczenia nielegalnego handlu.

W dużym stopniu zwiększyła się współpraca strażników z radami dzielnic i osideli. Strażnicy wraz z przedstawicielami mieszkańców ustalają na spotkaniach i podczas dyżurów w radach priorytety odnośnie porządku w danej dzielnicy.

Ważnym zadaniem dla Straży Miejskiej w Gdańsku w 2012 roku było EURO 2012. Strażnicy byli odpowiedzialni za zabezpiecznie porządku w rejonie Głównego Miasta, pasa nadmorskiego, w rejonach przylegających do stadionu, Strefy Kibica, centrów informacyjnych, centrów przesiadkowych oraz zapewnienie przejezdności, drożności dróg dojazdowych w rejonie przylegającym do stadionu. Wystawili też wspólne patrole z Policją oraz patrole językowe.

Omówione zostały też inne działania jak ruch drogowy, monitoring wizyjny miasta oraz pomoc osobom bezdomnym.

Komendant przedstawił, jak kształtują się rodzaje interwencji podejmowanych przez strażników. W 2012 roku podjęto 80101 interwencji. 43903 dotyczyło czystości i porządku a 29164 - ruchu drogowego. Wyraźnie zmniejszyła się liczba interwencji drogowych w stosunku do dwóch lat poprzednich (2010 - 55903; 2011 - 39846).

Na uwagę zasługuje fakt, że najliczniejszą grupę zgłoszeń kierowanych przez mieszkańców na numer alarmowy 986 stanowią interwencje drogowe 7397.

Komendant wykazał, że wbrew panującym opiniom Straż Miejska w Gdańsku nie jest nastawiona na zdobywanie pieniędzy poprzez wystawianie mandatów. W porównaniu z rokiem 2011 zwiększył się stosunek liczby pouczeń do mandatów na 80101 interwencji 43946 zakończyło się pouczeniem, a 27984 - mandatem. Rok wcześniej stosunek ten wynosił 1:1. Strażnikom zależy przede wszystkim na osięgnięciu pozytywnego skutku interwencji, a nie na stosowaniu sankcji karnej.

Na koniec swojego wystąpienia Komendant wytyczył kierunki działań w roku 2013. Jako pierwszy pozostaje wciąż to, do czego została utworzona Straż Miejska, czyli ochrona porządku i spokoju oraz zapewnienie czystości w mieście. W tym obszarze strażnicy będą egzekwowali zakaz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Nie jest możliwe zaniechanie interwencji drogowych, których domagają się sami mieszkańcy. Będą one, jak zresztą większość interwencji, podejmowane przede wszystkim na zgłoszenia mieszkańców. Kontynuowane będą działania profilaktyczne oraz rozwiaja współpraca strażników rejonowych z mieszkańcami. W egzekwowaniu porządku i czystości w dzielnicach ma pomóc Rejest Spraw Dzielnicowych.

Prezydent Paweł Adamowicz podziękował Komendantowi za podejmowane działania. Zachęcił, aby przekazywać mieszkańcom informacje o efektach pracy, która wynika ze zgłoszeń samych mieszkańców. Na koniec Prezydent życzył Straży Miejskiej skutecznych działań na rzecz mieszkańców Gdańska.

Dzień wcześniej 9.01.2013 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Komendant przedstawił Raport roczny za rok 2012. Zawiera on informacje, które Komendant omówił na spotkaniu z Prezydentem. Przekazujemy Raport do wglądu mieszkańców.

Raport roczny 2012 [gallery link="file" columns="3" include="6920, 6919, 6921"]