Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Prezydencka wizyta na Żabiance

Prezydencka wizyta na Żabiance

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili dyżur podczas spotkania Prezydenta Gdańska z mieszkańcami osiedla Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia.

Spotkanie, będące częścią cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”, odbyło się 23 października w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Subisława 22. Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję skorzystać z wiedzy pracowników Urzędu Miasta i zaopatrzyć się w materiały informacyjno – promocyjne dotyczące m.in. kompetencji Straży Miejskiej w Gdańsku, komunikacji miejskiej czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla.

W trakcie spotkania strażnicy omawiali z mieszkańcami najistotniejsze problemy porządkowe osiedla i przyjmowali zgłoszenia potrzeby interwencji. Największe niedogodności, na które zwrócili uwagę mieszkańcy Żabianki to problem z przestrzeganiem prawa o ruchu drogowym przez wielu zmotoryzowanych, nielegalne spalanie śmieci na okolicznych działkach, a także bezdomni koczujący na klatkach schodowych.

44. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 13 listopada 2013 r. (środa) w godz. 17:00-18:30 na osiedlu Zaspa Młyniec w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7. Od godziny 16:00 będą dostępne stoiska informacyjne Urzędu oraz jednostek miejskich.