Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Prelekcja dla gości z Ukrainy

Autor: Monika Domachowska
Strażnicy miejscy prowadzą zajęcia nie tylko z dziećmi i seniorami. Tym razem nawiązali współpracę z Fundacją RC. Podczas pierwszego spotkania opowiadali gościom z Ukrainy m.in. o najczęściej popełnianych wykroczeniach.
Osoby siedzą na krzesłach i słuchają strażniczki miejskiej

W środę, 22 lutego, strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki po raz pierwszy spotkali się z podopiecznymi Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zwaną w skrócie Fundacją RC. Oprócz swoich statutowych zadań pomaga ona również obywatelom Ukrainy. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili zagadnienia prawne związane z zakresem działań wchodzących w kompetencje straży miejskiej. Przedstawili podstawę prawną działalności straży i omówili jej obowiązki. Funkcjonariusze opowiadali też o najczęściej popełnianych wykroczeniach i konsekwencjach z nich wynikających. Goście z Ukrainy dopytywali o interpretacje poszczególnych przepisów i poruszali nurtujące ich problemy związane z pobytem w Polsce. Interesowało ich m.in. czy muszą posiadać przy sobie dokumenty, gdy przemieszczają się po mieście. Na koniec prelekcji każdy z uczestników otrzymał element odblaskowy, poprawiający widoczność pieszych po zmroku. Spotkania będą kontynuowane.