Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Prawa niepełnosprawnych

Z początkiem tygodnia ruszają zmasowane kontrole pod kątem parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parkingi centrów handlowych, urzędów i osiedli gruntownie kontrolować rozpoczyna Straż Miejska. Podczas interwencji weryfikowana jest wiarygodność i aktualność kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przypominamy o konieczności uwidaczniania kart w sposób umożliwiający ich pełne odczytanie. Kto uchyla się od tego obowiązku naraża się na sankcje. Informujemy, że bezprawne posługiwanie się dokumentem innej osoby jest przestępstwem z art. 275 kodeksu karnego. Z kolei parkowanie przez osobę do tego nieupoważnioną w miejscu dla niepełnosprawnych  jest wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym w wysokości 500 zł. Dodatkowo dochodzą koszty odholowania pojazdu w wysokości 270 zł oraz przetrzymywania pojazdu na parkingu 30 zł za dobę. Celem akcji jest zdyscyplinowanie kierowców bezprawnie zajmujących miejsca parkingowe osobom niepełnosprawnym.