Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Poznaj Straż z nowej strony

30 stycznia Straż Miejska w Gdańsku przedstawiła mieszkańcom nową stronę internetową.

Serwis internetowy Straży Miejskiej w Gdańsku przejdzie gruntowną metamorfozę. O atrakcyjności portalu będzie decydować nowa szata graficzna z dużym nagłówkiem ze zmieniającymi się zdjęciami i skrótami najważniejszych wydarzeń. Pojawi się możliwość śledzenia nowości za pośrednictwem kanałów RSS czy też tagów.

Jednak wygląd to nie wszystko i dlatego strona została poddana również gruntownej modyfikacji funkcjonalnej. Nowością będzie 34 dedykowanych zakładek przypisanych do poszczególnych dzielnic administracyjnych. Mieszkańcy Gdańska po wejściu na zakładkę odpowiadającą ich miejscu zamieszkania znajdą mapę swojej dzielnicy oraz wykaz najistotniejszych problemów porządkowych, wskazanych przez nich samych w ankiecie przeprowadzonej we wrześniu 2011 roku. Ponadto w dzielnicowych podstronach umieszczone zostaną informacje na temat strażników rejonowych pełniących służbę w podległych im rewirach. Istotnym narzędziem będzie wyszukiwarka strażnika rejonowego, dzięki której każdy po wpisaniu swojej ulicy, będzie mógł szybko ustalić personalia strażnika odpowiedzialnego za porządek publiczny na danym obszarze. Pojawi się też możliwość zgłaszania niepilnych interwencji poprzez formularz internetowy, co pozwoli odciążyć numer alarmowy 986.