Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Powyborcze porządki

8 listopada mija termin usunięcia plakatów wyborczych po wyborach parlamentarnych z dnia 9 października 2011 roku.

Straż Miejska przypomina, iż zgodnie z Kodeksem Wyborczym (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 [Dz. U. 2011 nr 21 poz. 112]) plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej powinny być usunięte w terminie do 30 dni po dniu wyborów. Odpowiedzialność za pozostawienie wyżej wymienionych materiałów ponoszą pełnomocnicy wyborczy. Ponadto zostają oni obciążeni kosztami usunięcia plakatów po upływie ustawowego terminu.

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie do odpowiednich referatów Straży Miejskiej w Gdańsku miejsc, w których plakaty wyborcze wciąż wiszą, pomimo że upłynęło już 30 dni od daty wyborów.