Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Powstaje typ idealny straży miejskiej

Wojewoda Pomorski powołał zespół do spraw wypracowania procedur i standardów działania straży miejskich i gminnych. Inicjatywa ma poprawić jakość działania straży. Pilotażowy program zostanie wdrożony w Województwie Pomorskim, ale ma szansę stać się w przyszłości ogólnopolskim standardem.

Środowisko straży miejskich i gminnych jest bardzo niejednorodne. Składa się zarówno z dużych kilkusetosobowych formacji działających we wszystkich obszarach porządku publicznego określonych w Ustawie o strażach, jak i z małych kilkuosobowych straży gminnych, które bywają zorientowane na ujawnianie tylko jednego rodzaju wykroczeń. Inicjatywa Wojewody i Straży Miejskiej w Gdańsku ma pomóc w przezwyciężaniu różnić i ujednolicaniu strażowego środowiska.

Określając modelowe standardy działania chcemy wyeliminować sytuacje, w których strażnicy zajmują się tym czym nie powinni, bądź wykonują swoją pracę niewłaściwie – mówi Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Certyfikowanie odbywać się będzie w oparciu o audyty weryfikujące wybrane obszary działania straży – dodaje.

W skład zespołu weszli m.in. przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Policji i straży miejskich z Gdańska, Kwidzyna i Rumi. Zespół przygotuje zasady przeprowadzania audytów certyfikujących oraz opracuje zasady ich przyznawania. Określi również zakres i formę sprawozdawczości straży miejskich i gminnych poddających się certyfikacji.