Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Powrót do szkoły

Powrót do szkoły

W związku z końcem okresu wakacyjnego i powrotem dzieci do szkół Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku rozpoczyna realizację programu "Bezpieczna droga do szkoły".

Zadaniem programu skierowanego do przedszkoli oraz klas początkowych szkół podstawowych jest zapoznanie najmłodszych z podstawowymi zasadami ruchu, a także wykształcenie u nich nawyków prawidłowego poruszania się po drodze w charakterze pieszego jak i rowerzysty. Inicjatywa ma także na celu pokazanie na jakie niebezpieczeństwa narażone są dzieci w drodze do szkoły i jak powinny na nie reagować.

Podczas zajęć będzie wykorzystywany zestaw „Autochodzik”, który pozwoli funkcjonariuszom na symulację ruchu drogowego w mini miasteczku. Dzieci nauczą się prawidłowego sposobu przechodzenia przez jezdnię, a także poznają podstawowe znaki drogowe oraz świetlne.

W dniach od 2 do 13 września funkcjonariusze Straży Miejskiej szczególną uwagę będą zwracali na przejścia dla pieszych znajdujące się przy szkołach. Obecność mundurowych ma przypomnieć kierowcom o powrocie dzieci do szkół i zachęcić do większej ostrożności w rejonie placówek edukacyjnych, a najmłodszym utrwalić zasady obowiązujące na pasach dla pieszych.

Szkoły, chcące wziąć udział w programie, proszone są o kontakt telefoniczny z Referatem Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku – tel. 58 301-30-11 wew. 116.