Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Powitajmy bezpiecznie Nowy Rok

Autor: Andrzej Hinz
Większość z nas nie wyobraża sobie zabawy sylwestrowej bez wystrzałów fajerwerków, które choć efektowne bywają niebezpieczne. Dlatego prosimy obchodźcie się z nimi z rozwagą. Pamiętajcie też o bezpieczeństwie swoim oraz innych osób.
Fajerwerki na tle budynków
Fajerwerki są efektowne, ale jednocześnie bardzo niebezpieczne. Niemal każdego roku do opinii publicznej docierają informacje o osobach, które zostały ranne podczas ich odpalania.

W Gdańsku na terenach publicznych petard i fajerwerków możemy używać tylko przez dwa dni w roku - 31 grudnia i 1 stycznia. Reguluje to Uchwała Rady Miasta nr XIX/587/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Gdańska. W pozostałe dni, jeżeli chcemy odpalać petardy lub inne wyroby pirotechniczne, musimy uzyskać zezwolenie od Prezydenta Miasta Gdańska.

Ponadto trzeba pamiętać, że zakup fajerwerków jest możliwy tylko przez osoby pełnoletnie. Sprzedawanie tego typu materiałów osobom do 18 roku życia jest przestępstwem. Czyn ten jest zagrożony karą do 2 lat więzienia (art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej).

Jakie fajerwerki kupić?

Petardy i sztuczne ognie należy kupować jedynie z pewnych źródeł. Kupując, sprawdźmy, czy fajerwerki posiadają instrukcję w języku polskim określającą sposób ich odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ich użytkowania. Ponadto wyroby pirotechniczne muszą posiadać numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu. Zanim kupimy wybrane materiały pirotechniczne warto również sprawdzić, czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, wgniecenia) oraz czy nie wysypuje się z nich mieszanka pirotechniczna.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Pamiętajmy, że nie należy odpalać fajerwerków w domu lub na balkonie, bo w ten sposób łamiemy przepisy przeciwpożarowe, regulaminy spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Bardzo łatwo w takiej sytuacji spowodować pożar. Skutkami nieostrożnego obchodzenia się z fajerwerkami mogą być również m.in. oparzenia rąk i głowy, urazy oczu czy uszkodzony słuch. Za brak ostrożności możemy nie tylko zapłacić zdrowiem swoim i bliskich, ale równocześnie może okazać się, że złamaliśmy prawo. Za nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi grozi kara grzywny lub aresztu, natomiast za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa związanego z użyciem fajerwerków grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Materiałów pirotechnicznych używajmy zgodnie z instrukcją, tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

Czy grozi nam mandat?

Na podstawie art. 54 Kodeksu wykroczeń w związku z § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XIX/587/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Gdańska, strażnicy miejscy mogą wystawić mandat w wysokości do 500 złotych.

A zatem jak co roku apelujemy – obchodźmy się z fajerwerkami ostrożnie, aby w efekcie nasza zabawa sylwestrowa była w pełni udana.