Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Poszukiwana krakowianka

Dziwnie zachowującą się grupę osób zaobserwowała funkcjonariuszka pełniąca służbę na monitoringu na dworcu PKP w Gdańsku Głównym. Była wśród nich kobieta poszukiwana przez policję w Krakowie.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. O godzinie 19.40 strażniczka zauważyła dwie kobiety i mężczyznę, którzy nie wyglądali na podróżnych i swoim zachowaniem wzbudzali podejrzenia. Palili niedopałki papierosów znalezione przy koszach na śmieci, podpalili pojemnik na odpady przy dworcu, zaczepiali przechodniów i przemieszczali się w rejonie dworca bez bliżej określonego celu. Powiadomiony przez funkcjonariuszkę patrol policji wylegitymował całą grupę. Jedna z kobiet okazała się osobą poszukiwaną przez KP II w Krakowie.