Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Posprzątaj swoje śmieci remontowe! - Razem dbamy o Nasze Miasto

Posprzątaj swoje śmieci remontowe, dasz radę! - czyli Razem dbamy o Nasze Miasto

Remont, przebudowa lub modernizacja mieszkania - pozostaje po nich mnóstwo odpadów budowlanych, których nie każdy potrafi się pozbyć w odpowiedni sposób. Niestety, wciąż jeszcze zdarza się, że gruz i pozostałości po rozbiórkach trafiają do lasu albo do rowu. A przecież można inaczej! I nie kosztuje to wiele wysiłku...

Władze Gdańska postanowiły rozprawić się z nielegalnymi wysypiskami śmieci remontowych. Zmienione zostały zasady przekazywania takich odpadów do utylizacji. Już od ponad dwóch miesięcy każdy mieszkaniec miasta może przywieźć pozostałe po rozbiórce materiały do Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach i oddać je tam bezpłatnie. Obowiązuje limit: w ciągu roku jedno gospodarstwo domowe może pozbyć się za darmo jednej tony takich śmieci.

Osoba, która dostarczy odpady remontowe własnym transportem do Zakładu Utylizacyjnego przy ulicy Jabłoniowej 55, musi udokumentować, że mieszka na terenie gminy/miasta Gdańsk. Wystarczy, że okaże dokument tożsamości, oświadczenie właściciela nieruchomości lub zaświadczenie (np. Zarządu Ogródków Działkowych) o dzierżawie/użytkowaniu działki.

Miasto planuje tymczasem kolejne zmiany, aby mieszkańcy jeszcze łatwiej mogli pozbywać się odpadów budowlanych.

Posprzątaj swoje śmieci remontowe, dasz radę! - czyli Razem dbamy o Nasze MiastoOd początku przyszłego roku chcemy wprowadzić dodatkowe udogodnienie dla mieszkańców - to gmina w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie mogła na życzenie mieszkańca odbierać bezpłatnie z jego nieruchomości określone ilości takich odpadów. Limit wynosi 1 m3 (ok. 1,5 - 2 ton) na gospodarstwo domowe w ciągu 6 lat. Mamy nadzieję, że wprowadzone ułatwienia skutecznie zniechęcą do porzucania poremontowych odpadów na przykład na terenach zielonych czy w lasach – podkreślił w rozmowie z portalem gdansk.pl zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.

Posprzątaj swoje śmieci remontowe, dasz radę!
[video youtube="HUof63FDaTc"]

Spot animowany powstał w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto”, realizowanej przez Miasto Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejską. Celem akcji jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz utrwalanie świadomości, że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”.

DoPosprzątaj swoje śmieci remontowe, dasz radę! - czyli Razem dbamy o Nasze Miasto tej pory zaprezentowane zostały filmiki, które przypominają mieszkańcom o: - powinnościach zimowych, - obowiązku segregowania odpadów, - konieczności sprzątania po swoim psie, - potrzebie oddawania odpadów niebezpiecznych do utylizacji.

Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronach: Miasta Gdańska, Zarządu Dróg i Zieleni, czystemiasto.gdansk.pl oraz Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.