Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Posprzątaj po swoim psie – czyli "Razem dbamy o Nasze Miasto”

Posprzątaj po swoim psie – czyli "Razem dbamy o Nasze Miasto”

„Posprzątaj po swoim psie – dasz radę” – to hasło trzeciego spotu animowanego, przygotowanego w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto”. Przedsięwzięcie realizują: Miasto Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejska. Wcześniej zaprezentowane zostały filmiki, które przypominają mieszkańcom o obowiązkach zimowych oraz o potrzebie segregowania odpadów. Na swoją premierę czekają jeszcze dwa, dotyczące pozbywania się odpadów niebezpiecznych oraz pozostałości po remontach.

Celem kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto” jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz utrwalanie świadomości, że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”. Chodzi w niej także o to, by niektórym gdańszczanom przypomnieć o ich obowiązkach.

Trzy z pięciu spotów można było zobaczyć w styczniu w kinie Helios w Gdańsku. Non stop są one dostępne na kanałach YouTube: Straży Miejskiej w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdańska. Poza tym w ubiegłym miesiącu na czterdziestu przystankach autobusowych i tramwajowych zawisły plakaty typu citylight, które w bezpośredni sposób odwoływały się do treści spotów. Podobne informacje pojawią się w kwietniu w pojazdach komunikacji miejskiej.

Materiały przygotowane w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto” będą też wykorzystywane podczas spotkań z mieszkańcami, jak również w ramach zajęć, prowadzonych przez funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w szkołach i przedszkolach.

Szczegółowe informacje o kampanii można znaleźć na stronach internetowych: Miasta Gdańska, Zarządu Dróg i Zieleni, czystemiasto.gdansk.pl oraz Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Posprzątaj po swoim psie – dasz radę!
[video youtube="iqVXEECN1Pk"]

Do sprzątania po swoich pupilach strażnicy miejscy przekonują mieszkańców od dawna: informują, przypominają, pouczają, wręczają torebki na psie nieczystości, a w przypadku najbardziej opornych właścicieli czworonogów sięgają także po bloczki mandatowe. Na początku listopada obok molo w Brzeźnie przeprowadzona została akcja rozdawania torebek na psie odchody. Miasto zakupiło ich aż 120 tysięcy. Połowa z nich trafiła do funkcjonariuszy, którzy każdego dnia patrolują gdańskie ulice, skwery i parki – natomiast druga część jest przeznaczona do uzupełniania zasobów dystrybutorów z bezpłatnymi torebkami. 38 takich automatów stoi w różnych punktach miasta.

Listę dystrybutorów z torebkami oraz wybiegów dla psów na terenie Gdańska znajdziesz tutaj…

[gallery link="file" columns="1" ids="12072"]
Dlaczego musimy sprzątać po swoich pupilach?

Sprzątanie po swoim psie jest obligatoryjne. Tak stanowi Uchwała nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Zgodnie z przepisami, każdy właściciel czworonoga musi natychmiast usunąć nieczystości pozostawione przez jego zwierzę. Za zlekceważenie tego obowiązku grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Wiele wskazuje na to, że prowadzone w Gdańsku od lat kampanie edukacyjne przynoszą efekty. Z roku na rok spada liczba interwencji podejmowanych wobec osób, które wychodzą z psami na spacer. W 2012 roku strażnicy miejscy reagowali 445 razy i nałożyli 121 mandatów, rok później liczba interwencji zmalała do 327 (58 mandatów). W 2014 roku funkcjonariusze musieli podjąć czynności 189 razy - w 29 przypadkach zakończyły się one pouczeniem, a w pięciu nałożeniem mandatów.

WPosprzątaj po swoim psie – czyli "Razem dbamy o Nasze Miasto”arto podkreślić, że aby strażnik mógł ukarać właściciela psa za niesprzątanie po pupilu, musi być naocznym świadkiem sytuacji, w której zwierzę załatwia swoją potrzebę i następnie odchodzi wraz ze swoim panem. Tymczasem widok mundurowych sprawia, że nieczystości są natychmiast sprzątane. Gdy funkcjonariuszy nie ma w zasięgu wzroku, bywa z tym już różnie...

Przede wszystkim edukacja...

Strażnicy miejscy stawiają głównie na działania prewencyjne, a nie na kary. Dlatego też zmotoryzowane patrole zazwyczaj mają przy sobie torebki na psie nieczystości. Wręczają je osobom, które wychodzą z psem na spacer nieprzygotowane, a później podczas rozmowy z funkcjonariuszami tłumaczą, że „nie mają jak” zająć się pozostawionymi przez ich pupila odchodami. Zakupione przez Miasto Gdańsk torebki są dostępne we wszystkich dzielnicowych referatach straży, a także na dyżurce w głównej siedzibie formacji przy ulicy Elbląskiej 54/60.

Podczas rozmowy z właścicielem psa strażnicy mogą dać się przekonać do nienakładania mandatu – są jednak nieugięci jeśli chodzi o wyegzekwowanie spełnienia obowiązku: nieczystości po swoim psie trzeba posprzątać zawsze!
O swoje otoczenie najskuteczniej dbamy sami!

Posprzątaj po swoim psie – czyli "Razem dbamy o Nasze Miasto”Pozostawianie psich odchodów na chodnikach i zieleńcach jest coraz częściej piętnowane przez samych gdańszczan. Nie należą już do rzadkości sytuacje, gdy w kwestiach porządkowych dyscyplinują się nawzajem sami mieszkańcy. W dzielnicach i na osiedlach (m.in. Oliwa, Osiedle ASM przy ul. Focha) podejmowane są inicjatywy, w ramach których lokatorzy na przykład domagają się od administracji rozmieszczenia tabliczek z informacjami o obowiązku sprzątania po psach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także materiały informacyjne, przygotowywane przez Straż Miejską. Nasze ulotki i plakaty trafiają do siedzib spółdzielni mieszkaniowych oraz na klatki schodowe bloków. Cel wszystkich tych działań jest jeden: by przestrzeń wokół nas była czystsza i aby wszystkim nam żyło się przyjemniej.

Czytaj także: - Rozdaliśmy gdańszczanom torebki na psie nieczystości - Segregujemy śmieci – czyli „Razem dbamy o Nasze Miasto” - Zimą odśnieżamy – czyli „Razem dbamy o Nasze Miasto”