Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Posprzątaj po swoim psie

Posprzątaj po swoim psieAkcja uświadamiająca Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

Stopniały śnieg odsłonił niebywałą ilość zanieczyszczeń, jakie przez zimę psy zostawiły na trawnikach i chodnikach. W Gdańsku jest ok. 40 tys. psów.  Każdego dnia miasto zostaje zanieczyszczone 4 tonami psich odchodów.

W najbliższych dniach Straż Miejska zwiększy liczbę patroli zaangażowanych w poranne i wieczorne kontrole miejsc, gdzie najczęściej mieszkańcy wyprowadzają psy na spacery.

Jednocześnie Straż Miejska w Gdańsku wraz z Urzędem Miejskim prowadzi akcję informacyjną w celu uświadomienia właścicielom psów konieczności dbania o czystość chodników, trawników, placów zabaw i dróg.

Obowiązek sprzątania nieczystości po swoim psie jest obowiązkiem każdego właściciela. Za niestosowanie się do tego obowiązku można zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł.