Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Porzucone dokumenty

Strażnicy znaleźli stosy dokumentów zawierających dane osobowe.

Do zdarzenia doszło 28 lutego, podczas kontroli porządkowej rejonu ulicy Sienna Grobla. Na wysokości nr 15 funkcjonariusze Referatu Dzielnicowego II zauważyli rozsypane za budynkiem papiery. Wśród rzeczy, które zostały narażone na wykorzystanie przez osoby trzecie strażnicy ujawnili stosy teczek i rzędy segregatorów. W rumowisku walały się segregatory, zawierające poufne dane takie jak: akta osobowe i umowy o pracę; dokumenty ze zdjęciem oraz informacją na temat miejsca zamieszkania, przynależności partyjnej czy wykonywanego zawodu; legitymacje związków zawodowych, wykazy emerytów, stare pieczątki i różnego rodzaju deklaracje członkowstwa. W celu ochrony danych przed odczytaniem i kopiowaniem przez osobę nieupoważnioną porzuconą dokumentację zabezpieczono i przekazano Policji.

[gallery columns="3" link="file" ids="7162,7163,7164"]