Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Porządki wzdłuż linii kolejowej

Straż Miejska w Gdańsku egzekwuje od właścicieli pasa przykolejowego uprzątniecie zanieczyszczonych terenów.

Strażnicy z Referatu IV przeprowadzili wspólnie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Nieruchomości oraz SKM kontrolę terenów wzdłuż linii kolejowej. Głównym celem kontroli było sprawdzenie zanieczyszczenia terenów oraz ustalenie osób odpowiedzialnych ze poszczególne odcinki.

Skontrolowano głównie tereny przy SKM Przymorze-Uniwersytet w rejonie ulic Wiatracznej, Słupskiej i Solikowskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, do kogo należą poszczególne działki przy torach oraz wskazano, że tereny te zostaną uprzątnięte do końca marca.

Przy okazji kontroli podniesiono problem parkowania pojazdów wzdłuż ul. Wiatracznej przy garażach. W miejscu tym często dochodzi do blokowania drzwi garażowych oraz zastawiania drogi. Wstępnie ustalono, że zostaną tam ustawione znaki „zakazu ruchu w obu kierunkach” z tabliczką: „nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów PKP”.