Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Porządki w Parku Św. Barbary

Porządki w Parku Św. Barbary

Straż Miejska wspiera działania Rady Dzielnicy Śródmieście, która zaprasza do sprzątania Parku Św. Barbary.

Park Św. Barbary, położony między ulicami Św. Barbary i Krowoderską, jest odnawiany dzięki decyzji mieszkańców i działaniom Rady Dzielnicy Śródmieście. Na rewitalizację parku, czyli zakup ławek, przygotowanie wybiegu dla psów oraz zainstalowanie monitoringu oraz oświetlenia przeznaczono z Budżetu Obywatelskiego kwotę 50.000 złotych.

W ramach Gdańskich Dni Sąsiadów, w sobotę 11 maja, w parku odbędzie się spotkanie sąsiedzkie połączone ze sprzątaniem terenu i grillowaniem. W godzinach 12.00-14.00 będą wydawane worki na śmieci i rękawiczki, a od 14.00 do 17.00 będzie czas na wspólną zabawę przy grillu.

Podczas spotkania strażnicy z Referatu Profilaktyki będą promować wśród właścicieli czworonogów właściwe zachowania, wskazując na obowiązek sprzątania nieczystości po swoim psie, które należy wrzucać do koszy na śmieci. Ponieważ dotąd w całym parku były tylko 2 kosze, Rada Dzielnicy przeznaczyła 5500 zł na postawienie koszy w całym parku, aby ułatwić właścicielom sprzątanie po swoich pupilach.