Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Porządek publiczny w twojej dzielnicy - ankieta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego zdefiniowania celów Straży Miejskiej w 2017 roku.

Mieszkańcy doskonale znają bolączki swoich dzielnic i dlatego niezmierne istotne jest dla nas żeby wskazali nam w jakich obszarach porządku publicznego jest najwięcej do zrobienia - mówi Andrzej Czeran Zastępca komendanta ds. prewencji. Po zakończeniu badań wyniki ankiety zostaną przekazane do poszczególnych referatów dzielnicowych i zostaną wykorzystane przy określaniu celów w kolejnym roku - dodaje.

W ankiecie prosimy zaznaczyć 3 najistotniejsze problemy w dzielnicy w której Państwo mieszkają. Uzyskane informacje pozwolą skoncentrować nasze wysiłki na tych sprawach, które są najważniejsze dla mieszkańców.