Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Porządek na Pohulance

Porządek na Pohulance

Strażnicy z Referatu V sprawdzą, czy kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego.

W ostatnim czasie na gdańskiej Pohulance, gdzie swoje siedziby i oddziały mają ośrodki opieki zdrowotnej, Urząd Miejski w Gdańsku, a tuż obok znajduje się budynek Sądu Okręgowego w Gdańsku obserwujemy wzrost popełnianych wykroczeń drogowych.

Liczne zgłoszenia, dotyczą nieprawidłowego parkowania samochodów, w wyniku których dochodzi do blokowania skrzyżowań, chodników, bram wjazdowych do szpitali i niszczenia zieleni.

W dniach od 18-20 grudnia patrole Straży Miejskiej w Gdańsku przeprowadzą akcję prewencyjną względem kierowców parkujących w sposób niewłaściwy.