Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Porozmawiajmy przy stole - Wyspa Sobieszewska

Autor: Andrzej Hinz
Za nami pierwsze w tym roku spotkanie prezydent Gdańska z mieszkańcami naszego miasta. Jest to zarazem kontynuacja cyklu konferencji pod nazwą Spotkajmy się przy stole. Dla mieszkańców to okazja do porozmawiania z włodarzami o sprawach ważnych dla ich dzielnic. Tym razem odbyło się ono na Wyspie Sobieszewskiej.
prezydent Gdańska na spotkaniu z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej przed  nią siedzą ludzie

Spotkanie odbyło się we wtorek, 20 lutego w Szkole Podstawowej nr 87, przy ul. Tęczowej 6. Rozpoczęło się od zaprezentowania wyników ankiety skierowanej do mieszkańców. Następnie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz jej zastępcy odpowiadali na pytania oraz przedstawiali stanowisko władz miejskich na temat przyszłych inwestycji w rejonie wyspy. Odpowiadali także na pytania nurtujące lokalną społeczność, a chodziło między innym o problemy logistyczne związane z komunikację miejską czy problem wzmożonej ilości aut w sezonie letnim i ograniczonej liczby miejsc parkingowych.

strażniczka wręcza gadżety opaski odblaskowe mężczyźnie w tle stoi kierownik referatu VI

Czytaj także: Spotkanie z prezydent Dulkiewicz na Wyspie Sobieszewskiej. O co pytali mieszkańcy? Na gdansk.pl

Na spotkaniu obecni byli także dyrektorzy miejskich jednostek, prezesi spółek oraz miejscy radni, co stworzyło doskonałą okazję dla mieszkańców do bezpośredniego dialogu z przedstawicielami władz, podczas którego mogli wyrazić swoje opinie i zgłaszać potrzeby w atmosferze otwartego dialogu i wymiany poglądów. Dodatkowo, podczas tego wydarzenia, uczestnicy mieli szansę skonsultować się ze strażnikami z Referatu VI, którzy byli dostępni w przygotowanym punkcie informacyjnym. Funkcjonariusze służyli radą i pomocą w przypadku zgłaszania problemów porządkowych lub potrzeby interwencji. Ponadto straż miejska przygotowała materiały edukacyjne i tematyczne ulotki, które były dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

materiały informacyjne od straży miejskiej trzymane w rękach przez kobietę

Podsumowując, dzięki takim spotkaniom mieszkańcy mają okazję do wyrażenia swoich opinii, ale także mogą skorzystać z konkretnych informacji i wsparcia ze strony straży miejskiej. Te wydarzenia stanowią także ważny krok w budowaniu silniejszych relacji między społecznością a władzami lokalnymi, wspierając otwartą i transparentną komunikację.