Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

"Porozmawiajmy przy stole" - Przymorze Wielkie

Autor: Andrzej Hinz
W poniedziałek, 24 kwietnia, w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącym nr XXI przy ulicy Kołobrzeskiej odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy przy stole". Zgromadziło ono kilkudziesięciu najbardziej zaangażowanych w sprawy społeczne mieszkańców dzielnicy.
Spotkanie Prezydent Gdańska z mieszkańcami.JPG

Głównym celem spotkania było przedstawienie przez Prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz informacji na temat dzielnic, ich mocnych i słabych stron, wskazanych przez mieszkańców w ankiecie. Ponadto prezydent opowiedziała o inwestycjach już zrealizowanych, tych, które są w trakcie realizacji, oraz tych, które znajdują się w fazie projektów.

Przymorze Wielkie. Przy okrągłym stole z prezydent Dulkiewicz: głównie o inwestycjach na: gdansk.pl

W spotkaniu wzięli udział także zastępcy Prezydenta Gdańska, dyrektorzy miejskich jednostek, prezesi spółek, a także miejscy rajcy. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami władz i wyrazić swoje opinie i potrzeby.

Kierownik Referatu I rozmawia z mieszkanką Przymorza

Podczas spotkania była także okazja do porozmawiania ze strażnikami z Referatu I, którzy pełnili dyżur w punkcie informacyjnym. Funkcjonariusze służyli pomocą w przypadku zgłaszania problemów porządkowych lub potrzeby interwencji. Uczestnicy spotkania mogli również skorzystać z materiałów edukacyjnych, ulotek tematycznych i plakatów przygotowanych przez straż miejską.

Katalogi informacyjne Gdańsk 2030.JPG

Wczorajsza konferencja była drugim w tym roku spotkanie mieszkańców i władz Gdańska. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w przyszłych spotkaniach "Porozmawiajmy przy stole".