Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Porozmawiajmy przy stole - Jasień

Autor: Andrzej Hinz
We wtorek 12 września odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy przy stole”. Tym razem włodarze Gdańska spotkali się z mieszkańcami dzielnicy Jasień na boisku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze 5. Wydarzenie zgromadziło wiele osób, którym zależy na rozwoju dzielnicy.
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przemawia na spotkaniu z mieszkańcami Jasienia

Celem spotkania było przedstawienie przez prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz informacji na temat dzielnic, ich mocnych i słabych stron, wskazanych przez mieszkańców w ankiecie. Ponadto prezydent opowiedziała o inwestycjach już zrealizowanych oraz tych, które są w trakcie realizacji.

"Porozmawiajmy przy stole”. Mieszkańcy Jasienia o problemach swojej dzielnicy na gdansk.pl

strażnicy rozmawiają z mężczyzną przy stanowisku informacyjnym. W tle uczestniczy spotkania i namioty jednostek miejskich

W spotkaniu wzięli udział także zastępcy prezydenta Gdańska, dyrektorzy miejskich jednostek, prezesi spółek, a także miejscy rajcy. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami władz i wyrazić swoje opinie i potrzeby.

Mieszkańcy Jasienia rozmawiają przy stolikach z włodarzami Gdańska

Podczas spotkania była także okazja do porozmawiania ze strażnikami z Referatu IV, którzy pełnili dyżur w punkcie informacyjnym. Funkcjonariusze służyli pomocą w przypadku zgłaszania problemów porządkowych lub potrzeby interwencji. Uczestnicy spotkania mogli również skorzystać z materiałów edukacyjnych i ulotek tematycznych przygotowanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej.