Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Poniosły go nerwy, teraz za to odpowie

Poniosły go nerwy, teraz za to odpowie

Zawiadomieniem policji o znieważeniu funkcjonariusza publicznego skończyła się interwencja strażników miejskich na ul. Piwnej. Patrol z Referatu I Gdańsk Śródmieście zatrzymał tam do kontroli samochód.

Pojazd poruszał się drogą przeznaczoną tylko dla pieszych i nie miał wyłożonego za szybą pozwolenia na wjazd na Główne Miasto. Kierująca autem kobieta została wylegitymowana i pouczona. Funkcjonariusze poinformowali ją o powodach kontroli oraz możliwych konsekwencjach.

W czasie interwencji z samochodu nagle wysiadł mężczyzna, który zachowywał się bardzo agresywnie. Argumentując, że jedzie na policję - krzyczał na funkcjonariuszy, obrażał ich, używał wulgarnych słów, groźnie wymachiwał przy tym laską. Poproszony o okazanie dokumentów, stanowczo odmówił. Wielokrotnie powtarzane prośby o to, by się uspokoił, zdawały się przynosić wręcz przeciwny rezultat.

Strażnicy poinformowali krewkiego pana, że w związku z jego nagannym zachowaniem złożone zostanie zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego. Potem wszyscy uczestnicy zajścia udali się do II Komisariatu Policji w Gdańsku. Tam spisano wyjaśnienia obu stron, sporządzono też odpowiednie notatki.