Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pomyśl, zanim ofiarujesz pieniądze…

Pomyśl, zanim ofiarujesz pieniądze…

Jak najskuteczniej pomóc osobom, które trudnią się żebractwem? Nie dając im pieniędzy! Nie mają co do tego żadnych wątpliwości specjaliści, którzy zajmują się problemem na co dzień.

W środę 22 kwietnia na gdańskim Głównym Mieście strażnicy z Referatu I oraz Referatu Profilaktyki wraz z przedstawicielami jednostek miejskich rozdawali restauratorom ulotki dotyczące żebractwa. Chodziło o to, by informacje na ten temat zostały rozpowszechnione przed sezonem letnim w lokalach gastronomicznych i aby trafiły do jak najszerszego grona odbiorców.

Akcję przygotowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wspierają: Komenda Miejska Policji,  Morski Oddział Straży Granicznej, Zakład Transportu Miejskiego oraz Straż Miejska.

Pamiętaj… • Żebranie może być formą wyłudzania opartą na wzbudzaniu litości i współczucia. • Nigdy nie wiadomo kto i jaki sposób będzie korzystał z zebranych pieniędzy. • Każda osoba w potrzebie może liczyć na właściwą pomoc oferowaną przez profesjonalne instytucje i organizacje!

Nie dawaj pieniędzy na ulicy! (ulotki w wersji angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej)

Czytaj także: - Grosz dla żebraka. Czy na pewno pomoc? - Żebractwo – konieczność czy zawód?