Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pomorski Spis Bezdomnych

Strażnicy miejscy pomogli ankieterom Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności policzyć osoby bezdomne w Gdańsku.

Badanie trwało dwa dni: 4 i 5 grudnia. W akcję zaangażowani byli między innymi wolontariusze Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz strażnicy miejscy. Głównym celem badań  było ustalenie liczby osób bezdomnych i ich sytuacji bytowej. Badaniem zostały objęte zarówno osoby bez dachu nad głową, jak i osoby bez własnego domu, które mieszkają w schroniskach lub noclegowniach. Wszyscy bezdomni znajdujący się w złym stanie zdrowia przewożeni byli do placówek socjalnych.Wymiernym efektem  działań ma być powstanie mapy miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie Gdańska.