Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pomorski Spis Bezdomnych

Strażnicy miejscy pomogą ankieterom Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności policzyć osoby bezdomne w Gdańsku.

W piątek, 9 grudnia odbędzie się Badanie Socjodemograficzne "Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego 2011". W akcji uczestniczyć będą m.in. strażnicy, którzy wraz z ankieterami Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz pracownikami MOPS-u odwiedzą miejsca gromadzenia się osób bezdomnych. Pomoże to zaktualizować mapę miejsc niemieszkalnych tj. spis miejsc, które są zamieszkane lub potencjalnie zamieszkane przez osoby bezdomne. Głównym celem badań będzie ustalenie liczby osób bezdomnych i ich sytuacji bytowej a także zaplanowanie adekwatnej dla nich pomocy.

Działania będą prowadzone w godzinach 20.00 – 01.00