Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pomoc bezdomnym

Straż Miejska, jak co roku w okresie zimowym, zwracała szczególną uwagę na osoby bezdomne i kontrolowała miejsca, w których przebywały. Zima to trudny czas dla bezdomnych. Niskie temperatury są zagrożeniem dla ich zdrowia, a nawet życia.

W okresie zimowym do straży miejskiej wpłynęło od mieszkańców Gdańska 225 zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych. Funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili 596 kontroli miejsc przebywania bezdomnych. 144 osoby bezdomne odmówiły skorzystania ze schroniska. Do schroniska odwieziono 5 osób. 122 bezdomnych zostało odwiezionych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych. 15 osobom udzielono pomocy medycznej.

W grudniu Straż Miejska w Gdańsku wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz streetworkerami Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przeprowadziła akcję na rzecz osób bezdomnych. Odbyła się ona w ramach działań, które prowadzimy wspólnie co roku. Polegała na wspólnych wieczornych patrolach funkcjonariuszy straży miejskiej, pracowników socjalnych MOPS-u i streetworkerów, podczas których namawiali bezdomnych do korzystania z noclegowni i sprawdzali, w jakim są stanie. Szczególną uwagę zwracano na osoby, którym zagrażało wychłodzenie, zwłaszcza te znajdujące się pod wpływem alkoholu, bo to one są najczęściej ofiarami niskich temperatur.

Wraz z zakończeniem akcji, nie skończyło się jednak monitorowanie przez straż miejską miejsc przebywania osób bezdomnych. Pozwalało to na szybkie reagowanie i pomoc osobom bezdomnym, zwłaszcza kiedy spadała temperatura. Niestety, nadal większość z nich nie chce skorzystać ze schroniska dla osób bezdomnych. Jest to jednak ich świadomy wybór. Strażnik miejski, policjant  czy pracownik MOPS-u nie może ich do tego zmusić.