Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Policzono osoby bezdomne w Gdańsku

Autor: Marta Drzewiecka
875 osób bezdomnych przebywało na terenie Gdańska podczas badania przeprowadzonego w dniach 13-14 lutego tego roku przez m.in. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
bezdomni-pomoc-1200px

W ramach "Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych", zleconego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej policzono między innymi potrzebujących w schroniskach, noclegowniach, szpitalach, hospicjach, mieszkaniach wspomaganych w mieście. W nocy patrole dotarły do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych - w piwnicach, zsypach, na dworcach i działkach.  

Wśród 875 bezdomnych było 191 kobiet i 684 mężczyzn. Z całej tej liczby 138 osób z różnych przyczyn przebywało nocą w miejscach niemieszkalnych. Najwięcej bezdomnych było w wieku 41-60 lat (367 osób) oraz powyżej 60 lat (316 osób). Wśród głównych przyczyn braku dachu nad głową badani wskazywali przede wszystkim konflikty rodzinne, eksmisję oraz uzależnienia.

Podczas nocnych działań wspólne patrole służb miejskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych dotarły w odległe punkty Gdańska. Dokładnie sprawdzono między innymi tereny ogródków działkowych, pustostany – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. Uzyskane całościowe dane posłużą dalszemu monitorowaniu i diagnozowaniu sytuacji osób w kryzysie bezdomności, jeszcze efektywniejszemu przeciwdziałaniu problemowi społecznemu w mieście. Co roku dzięki działaniom miasta, służb miejskich i organizacji pozarządowych udaje się zaktywizować prawie 80 osób w kryzysie bezdomności. Znajdują zatrudnienie, szkolą się. Uczestniczą w rozmaitych projektach aktywizujących, włączają się w życie społeczne. Chcemy, by ten proces postępował - dodaje. 

Akcja w ramach "Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych" odbyła się już po raz czwarty. Jest realizowana co dwa lata. W roku 2017 na terenie Gdańska przebywało 928 osób bez dachu nad głową. Natomiast w 2015 roku podczas akcji udało się dotrzeć do 778 osób bezdomnych.

(tekst: Sylwia Ressel MOPR Gdańsk)