Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Policzą osoby bezdomne

Autor: Marta Drzewiecka
Badanie liczby osób bezdomnych, połączone z ankietowaniem, przeprowadzone zostanie w Gdańsku po południu i w nocy z 13 na 14 lutego. Podczas akcji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie m.in. z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei i przedstawicielami organizacji pozarządowych postarają się dotrzeć do jak największej liczby ludzi bez dachu nad głową, przebywających na terenie miasta.
strażnicy miejscy wiata śmietnikowa osoba bezdomna

Strażnicy na co dzień kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Bardzo dobrze wiemy, gdzie można je spotkać. Przy każdej okazji oferujemy im pomoc. Tym razem będziemy próbowali dotrzeć do bezdomnych razem z pracownikami socjalnymi, by zaproponować im wsparcie i jednocześnie dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Dwa zmotoryzowane patrole straży miejskiej sprawdzą 37 takich miejsc - zapowiada Mirosław Marjański, kierownik Referatu Kierowania Straży Miejskiej w Gdańsku.

Ogólnopolskie badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspólne patrole służb miejskich oraz pracowników organizacji pomocowych odwiedzą miejsca niemieszkalne, m.in. dworce, bocznice kolejowe, parki, lasy, kanały, zsypy, klatki schodowe, ogródki działkowe, pustostany. Nie tylko policzą osoby bezdomne tam przebywające, ale też zapytają o ich wiek, płeć, wykształcenie i przyczynę złej sytuacji. Potrzebującym zaoferują wsparcie. Poinformują o ofercie pomocowej miasta, która obejmuje m.in. schronienie, ciepłe posiłki, aktywizację zawodową i społeczną, poradnictwo prawne, wsparcie finansowe i mieszkalnictwo wspomagane.

13 lutego już w ciągu dnia akcja przebiegać będzie w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności, szpitalach, instytucjach penitencjarnych. Potrwa do godzin nocnych. W miejscach niemieszkalnych rozpocznie się o godz. 20.00 i będzie prowadzona do godziny 2.00. W Gdańsku w działaniach weźmie udział około 70 zaangażowanych osób.

Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. Podczas badania patrole postarają się dotrzeć do każdego potrzebującego człowieka, przekonać osoby bezdomne do skorzystania z kompleksowej, specjalistycznej oferty pomocowej miasta.

Akcja służy m.in. monitorowaniu i diagnozowaniu sytuacji osób w kryzysie bezdomności. W efekcie - przeciwdziałaniu niekorzystnemu zjawisku społecznemu przy wykorzystaniu coraz lepszych, efektywniejszych narzędzi pomocowych. Przypomnijmy też, że „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”, zlecone przez MRPiPS odbyło się ostatnio zimą 2017 roku. Na terenie miasta przebywało wówczas 928 osób w kryzysie bezdomności. Wśród głównych przyczyn niekorzystnego problemu społecznego ankietowani wskazali m.in. nadmierne zadłużenie i eksmisję, konflikty rodzinne oraz uzależnienia.

(Tekst: Sylwia Ressel, MOPR Gdańsk)