Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Podziękowania dla Zdzisława Szczurowskiego

Podziękowania dla Zdzisława Szczurowskiego15 lat pracy Zdzisława Szczurowskiego w Straży Miejskiej.

Dnia 29 lutego 2012 roku zakończył pracę w Straży Miejskiej w Gdańsku jeden z jej długoletnich pracowników - Zdzisław Szczurowski. Pan Zdzisław rozpoczął pracę w Straży w 1997 roku. Przez 15 lat pełnił obowiązki radcy prawnego. Udzielał porad prawnych, sporządzał opinie prawne i opracowywał projekty aktów prawnych. Swoją pracą przyczynił się do rozwoju Straży Miejskiej w Gdańsku.

Za długoletnią pracę Zdzisław Szczurowski otrzymał podziękowania z rąk Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku - Leszka Walczaka.